Alle projecten

De Nolenshaghe, Den Haag

 

De Nolenshaghe – Stad in Huis
Verplegen en wonen aan de Mgr. Nolenslaan in Den Haag

Dit verpleeghuis vormt samen met Domus Nostra, één project dat in twee fasen uitgevoerd is op één locatie in opdracht van Saffier de Residentie Groep in Den Haag. Het is zowel qua tijd als omvang een groot project geweest, en voor mij uniek, omdat ik voor het eerst vanaf het prille begin (prijsvraag) in 2005 tot de voltooiing in 2013 de totaalopdracht had. Eerst heb ik in loondienst bij de Jorissen Simonetti architecten het gehele bouwkundige / architectuurontwerp gedaan. Vervolgens mocht ik als zelfstandige verder gaan met het interieur van de twee gebouwen.

De beide gebouwen zijn twee stoere stadsblokken met karakter, waar gewoond en verpleegd wordt.
Complex programma is ondergebracht in twee compacte en overzichtelijke bouwvolumes, die ontworpen zijn met grote aandacht voor inpassing in de directe omgeving. De gebouwen zijn gesitueerd op de grens tussen de wederopbouw wijken van de jaren zestig, gekenmerkt door industriële repetitieve stijl,  en de uitbreidingswijken van begin twintigste eeuw in traditioneel baksteen met robuuste detaillering. Het nieuwe complex verenigt de twee stijlen in een eigentijdse vertaling met de bakstenen gevel grotendeels uitgevoerd in prefab spouwelementen. De prefab uitvoering was het speerpunt van het streven naar duurzaamheid, waarbij zowel afval als bouwplaats vervuiling, geluidsoverlast, faalkosten, weersinvloeden op bouwdelen en bouwduur geminimaliseerd worden.

Het verpleeghuis uit de eerste fase is dus genoemd De Nolenshaghe en het biedt huisvesting en verpleegzorg aan 150 bewoners, waarvan de helft geïndiceerd is met niet-aangeboren-hersenafwijking en de andere helft revaliderend is. Naast de woonfunctie (inclusief palliatieve zorg), is in het gebouw ook een (para) medisch expertise- en behandelcentrum aanwezig. Het gebouw heeft een oppervlakte van ruim 12.000 m².

De beleving van de directe omgeving voor de bewoner is vormgegeven met het motto “Stad in huis”. Dit verwijst onder andere aan de heldere structuur binnen het gebouw, waarbij de gebruiker het gebouw betreedt en vanaf het “plein” naar de “straten” gaat om dan de “woningen” via de “voordeuren” te betreden en daarbinnen de typische woning aan te treffen met de privé “overloop”, slaapkamers en huiskamers. Het motto heeft tevens als inspiratie gediend voor het kleurengebruik, waarbij kleuren uit de stedelijke omgeving de hoofdtoon voeren (bijvoorbeeld park-groen, baksteen-rood, natuurlijke materialen).