Alle projecten

Het Dijkhuis, Borne

 

Verpleeghuis en WoonZorgCentrum Het Dijkhuis, Borne

In de tijd dat er een groeiend aantal projecten van de grond kwam door de samenwerking tussen een zorgorganisatie en een wooncorporatie, besloten TriviumMeulenbeltZorg (toen nog Trivium) en Woonbeheer Borne samen een complex te bouwen dat van toegevoegde waarde zou worden voor het hele dorp. En dat is gelukt, te merken aan vele bezoekers en diverse dorpsevenementen die vaak in de atria van het gebouw plaatsvinden.

Ik mocht van 2001 tot 2006 aan het ontwerp meewerken met mijn toenmalige collega heer Hans Groenewegen bij Jorissen Simonetti architecten. Gedurende het project heb ik een groot deel van het ontwerp voor de afwerkingen van de atria in het gebouw voor eigen rekening genomen en deels ook voor het ontwerp van de hoge gevel aan de ringweg.

Het dorp Borne is tevens mijn woonplaats en daar komt bij dat mijn huisarts, mijn apotheek en nog meer diensten waar ik regelmatig gebruik van maak, gehuisvest zijn in dit gebouw. Ik kom er dan ook vaak en kan mij niet onttrekken aan het geluk dat de bewoners uitstralen en de mooie woorden als ze over “hun” gebouw praten. Dat is één van de belangrijkste redenen waarom ik er heel trots op ben een bijdrage te hebben geleverd aan het resultaat.